• Investiční program ČSTV pro rok 2012
  01 - Výzva k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2012 -  MS Word DOC
  02 - Příklad pro investiční a neinvestiční výdaje -  MS Word DOC
  03 - Seznam dokladů k žádosti 2012 se vzorem -  MS Word DOC
  04 - ČSTV formulář EDS ISPROFIN k žádosti 2012 se vzorem -  MS Word DOC
  05 - ČSTV Investiční záměr 2012 k žádosti se vzorem -  MS Word DOC
  06 - VZOR položkový rozpočet -  Acrobat Reader PDF

   
 • Investiční program ČSTV pro rok 2011
  01 - Výzva k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2011 -  MS Word DOC
  02 - Tiskopis požadavek na investiční dotace z programu MŠMT -  MS Word DOC
  03 - Seznam dokladů k žádosti 2011 se vzorem -  MS Word DOC
  04 - ČSTV Investiční záměr 2011 k žádosti se vzorem -  MS Word DOC
  05 - ČSTV formulář EDS ISPROFIN k žádosti 2011 se vzorem -  MS Word DOC
  06 - Investiční a neinvestiční výdaje -  MS Word DOC
  07 - VZOR položkový rozpočet -  Acrobat Reader PDF
  08 - VZOR Prohlášení vlastníka pozemku nájem TJ -  MS Word DOC
  09 - VZOR Prohlášení vlastníka budovy nájem TJ -  MS Word DOC

   
 • Volební RVH ČSTV pro rok 2010
  Informace k volební RVH ČSTV okresu Olomouc pro rok 2010 -  MS Word DOC
  Formulář s návrhy kandidátů na volené funkce -  MS Word DOC
  Volební řád RVH ČSTV okresu Olomouc pro rok 2010 -  MS Word DOC