Obce

 www.kr-olomoucky.cz - oficiální adresa Olomouckého kraje – získáte informace o složení rady a zastupitelstva kraje, výborů a komisí, obsazení odborů ( např. školství, pod které spadá oblast sportu a tělovýchovy - oddělení sportu vč. jmen pracovníků, telefonů i mailových adres), v odkaze – Granty - pak kompletní informace i formuláře pro grantový program – oblast č. 6 – Volný čas.

 www.olomoucko.cz – oficiální adresa Statutárního města Olomouce – možno získat informace o složení rady a zastupitelstva města, komisí (mj. i nově ustavené komisi pro sport, tělovýchovu a volný čas), nabídku vypsaných grantových programů včetně potřebných formulářů.

 www.mestolitovel.cz – oficiální adresa města Litovle – veškeré údaje o orgánech a institucích města …

 www.unicov.cz - oficiální adresa města Uničova - veškeré údaje o orgánech a institucích města …

 www.sternberk.cz - oficiální adresa města Šternberka – veškeré údaje o orgánech a institucích města …

 www.muvb.cz - oficiální stránka města Velká Bystřice – informace o složení rady a zastupitelstva a aktuální zprávy z jejich jednání, informace o akcích ve městě apod.


Instituce

 www.msmt.cz - oficiální stránka Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy, pro nás jsou zajímavé odkazy -Mládež a tělovýchova - Tělovýchova a sport - Dotace .....

 www.cstv.cz - oficiální stránka Českého svazu tělesné výchovy – informace o složení VV, organizační struktura ČSTV po linii krajů, okresů a sportovních svazů, v odkaze – Okénko pro sdružené subjekty - pak řadu důležitých materiálů pro práci TJ/SK,svazů – formuláře ke stažení a pod, odkazy na partnery – ČOV, SAZKU …

 www.cstv.cz/olomoucky_kraj - oficiální adresa Olomouckého krajského sdružení ČSTV - složení a adresář krajské rady a dozorčí komise, adresáře sdružených krajských svazů, informace o VH a schůzích KR …

 portal.gov.cz - portál Veřejné správy, tam najdete všechny možné adresy, telefony na obce, instituce, návody jak se co vyřizuje, tiskopisy ke stažení, možnost nahlížení také do katastru nemovitostí, Obchodního věstníku, Sbírek zákonů a dašlí a dašlí možnosti


Užitečné odkazy

 www.cisko.cz - webová stránka Centra individuelních sportů kraje Olomouc obsahuje základní materiály centra, seznam zařazených sportovců, kontakty … .

 www.mvcr.cz/adresa - adresy v České republice (vhodné např.pro vyhledání správného čísla popisného kteréhokoliv obývaného domu v ČR). Nejvíce tuto aplikaci používám ve spojení s vyhledáváním v¨registru nemovitostí, kde je potřebné znát číslo popisné a zde jej získám, pokud znám alespoň číslo orientační. Na této adrese existuje i možnost stažení celé databáze ve formátu XML.

 www.cuzk.cz nebo nahlizenidokn.cuzk.cz - nahlížení zdarma do Katastru nemovitostí

 www.justice.cz - evidence znalců a tlumočníků, obchodní řejstřík, firmy v konkurzu atd.......

 www.mpsv.cz/scripts/2ppropo/ppropo.asp?ID=obsah - příručka pro personální a platovou agendu

 www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=9&lg=1 - příjmy a životní úroveň, minimální mzda, životní minimuma atd.

 www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=266 - důchodové pojištění, starobní důchody, invalidní důchody atd.

 www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?id=3&lg=1 - bezpečnost práce

 www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=278 - dávky nemocenského pojištění, ošetřování člena rodiny, mateřství, těchotenství atd.

 www.cssz.cz/nemocenske/default.asp - Informace o nemocenském pojištění včetně způsobu výpočtu

 http://volny.cz/nsml- Nadace sportující mládeže Plzeň - informace o možnosti podání grantů na podporu talentovaných mladých sportovců - celkem 2 nadační programy s celostátní působností


Sportovní kluby

 www.sigmafotbal.cz – oficiální adresa fotbalové Sigmy – získáte veškeré informace o ligovém týmu, juniorce, historie, hráči, přehledy zápasů, statistika …

 www.fotbal.cz/c/clubs/holice - oficiální stránka 1.HFK Olomouc

 www.hokeje.cz/hco - oficiální stránka HC Olomouc

 www.hctjstbk.cz - oficiální stránka HC TJ Šternberk

 www.hcunicov.cz - oficiální stránka HC Uničov

 atletika.olomouc.cz - oficiální stránka Atletického klubu Olomouc – obsahuje např. aktuální výsledky závodů, termínovou listinu, fotokroniku, stránku sportovních atletických tříd ZŠ Heyrovského ….

 www.golf-olomouc.cz - oficiální stránka Golf Clubu Olomouc – informace o hřišti v lokalitě Véska-Pohořany, o podmínkách členství a poplatcích, termínová listina, výsledky turnajů, ….

 tenis.sternberk.cz - oficiální stránky TK Šternberk

 www.webpark.cz/basketbalolomouc - oficiální stránky ČBF Olomouckého kraje, přes další odkazy možno otevřít stránky: DDM Olomouc , OSK Olomouc, BCM Olomouc …

 hazena.muvb.cz – oficiální stránka SK Velká Bystřice, oddílu házené- kompletní informace z činnosti oddíl, historie, aktuální výsledky a tabulky soutěží, fotoalbum družstev všech kategorií, sponzoři oddílu.

 www.liga100.cz - internetové stránky TJ Liga stovkařů Olomouc

 www.sfmo.cz - oficiální stránka Sdružení futsalových mužstev Olomouc - obsahuje pravidla, rozlosování soutěže, výsledky utkání, tabulky a další informace a zajímavosti...

 www.volny.cz/zssvatoplukova - pod odkazem Sportovní soutěže najdete termíny a výsledky sportovních soutěží žáků škol okresu Olomouc

 www.ofs-olomouc.wz.cz - oficiální stránka Okresního fotbalového svazu Olomouc. Obsahuje informace o VV a komisích, adresář oddílů, rozpisy a výsledky soutěží, pokyny k hlášení výsledků utkání, historie ročníků 1998 až 2002.

 www.olomouckyhokejbal.unas.cz- oficiální stránka olomouckého hokejbalu. Obsahuje rozpisy soutěží, vizitky klubů, výsledkový přehled, informace o vyšších soutěžích …

 www.kanoeolomouc.cz - - oficiální stránka kanoistického oddílu SK UP Olomouc, informace o úspěšném oddíle, výsledky závodů, informace o aktivitách (Kanoista ČR a pod.)

  www.tatran.litovel.info - oficiální stránka TJ Tatran Litovel - obsahuje informace o historii jednoty, složení výboru TJ, informace o oddílech, informace a kontakty na středisko Peříkov…

 www.skivelo.olnet.cz - oficiální stránka SK SKIVELO Olomouc ( sportovní klub neslyšících sportovců) - obsahuje informace o klubu, termíny a výsledky soutěží, přehled provozovaných sportovních odvětví a aktivit, kontakty, kniha hostů …

 http://ste.mcs.cz/aksternberk - stránka Atletického klubu Šternberk - činnost klubu, který pracuje i s postiženými sportovci, výsledky, termíny, fotoalbum, kontakty …

 http://www.gambareaktualne.cz - stránka nového subjektu RS ČSTV, který provozuje komplexně vybavenou posilovnu se saunou a masážemi, zabývá se aerobikem, kondičním a sportovním boxem ...

 http://www.sledge-olomouc.com - oficiální stránka oddílu tělesně postižených sportovců. Obsahuje informace o hokejovém klubu, výsledky a tabulky soutěže, informace o dalších klubech, … Na stránky se možno dostat i ze stránky HC Olomouc, kam tento oddíl v roce 2004 přešel.

 www.sportovni-aktivity.unas.cz - stránka SK SAM Olomouc, oddílu házené, věnovaného převážně mládeži.

 www.jkol.estranky.cz - Oficielní stránky Jachetního klubu Olomouc - informace o klubu, loděnici, Chomoutovském jezeře, vypsaných závodech a výsledky, fotoalbum, odkaz na stránky ČSJ ...