Adresář členů VV RS ČUS Olomouc na období 2022-2026:
Jméno, funkce: Datum narození: Bydliště, telefon: Zaměstnání, telefon, email:

Josef Odstrčilík
předseda RS

21.10. 1952 783 76 VĚROVANY č.314
585 964 380
585 203 835
723 050 140
cstvol@email.cz

Jaroslav NOVÁK
místopředseda RS

26. 7. 1946 773 00 OLOMOUC
Hildebrandova 5
585 315 496
důchodce
607 123 922
olkr.cstv@quick.cz

Mgr. Josef Ondroušek
člen výboru

24. 2.1968 779 00 OLOMOUC
Dolní Novosadská 33
602 335 473
j.ondrousek@creas.cz
 

Jaroslav Jurik
předseda HK

  783 91 UNIČOV
Gen. Svobody 1208 
602 531 123
fotbal.unicov@seznam.cz
 

RNDr. Drahoslav Dočkal
předseda komise TVZ

 
23. 5. 1966
 
772 00 OLOMOUC
Kmochova 212/15
608 668 855
dockal@atletikaolomouc.cz
Adresář členů Revizní komise RS ČUS Olomouc na období 2022 – 2026:

RNDr. Jan TRÁVNÍČEK
předseda RK RS

27. 3. 1946 779 00 OLOMOUC
Nešporova 11
585 431 492
důchodce
603 300 149
rndr@seznam.cz

Ing. Jaroslav ŠVÉBIŠ
místopředseda RK RS

5. 1. 1941 772 00 OLOMOUC
Sienkiewiczova 18
důchodce
728 619 449
 

Magda CHYTILOVÁ
člen RK RS

23. 4. 1949 779 00 OLOMOUC
Wurmova 2
důchodce
731 570 241
 
Adresář pracovníků sekretariátu RS ČUS Olomouc:
Josef ODSTRČILÍK
předseda RS ČUS
21.10. 1952 783 76 VĚROVANY č.314
585 964 380
585 203 835
723 050 140
cstvol@iol.cz
Jana BASISTOVÁ
ekonomka RS ČUS
(částečný úvazek prac.doba čt - pá)
23. 4. 1949 772 00 OLOMOUC
Na Struze 10
585 226 308
585 203 835
cstvol@iol.cz